ตารางเปรียบเทียบขนาด

ข้อคิดเห็น

1 ข้อคิดเห็น

  • Avatar
    วันชัย กรีฑาพันธ์

    รองเท้าบี่ห้อรับ็อก มีขนาดเบอรืรองเท้า 8 H 9H   ถามว่าH คือรหัสของอะไร แล้วความยาว เป็นเซนติเมคร ต่างจากไม่มีรหัสH หรือไม่

    0
    การดำเนินการข้อคิดเห็น เปอร์มาลิงก์

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น